Ålands Elandelslag väljer Safegrid

Safegrid Ålands Elandelslag
Ålands Elandelslag ÅEA har valt att använda elnätslösningen Intelligent Grid System™ från Safegrid för att förbättra elnätets pålitlighet och kvalitet.

Ålands Elandelslag har totalt 3,300 km elledning i dess distributionsområde på Åland. ÅEA verkar i ett område med starka vindar och krävande havsförhållanden, och därför arbetar andelslaget kontinuerligt för att utveckla elnätet så att det är allt mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind.

Elnätslösningen Intelligent Grid System (IGS) från Safegrid ger ÅEA möjlighet att övervaka elnätets funktion till hundra procent. Om det uppstår fel i nätet, skickar IGS realtidslarm med exakta positionsangivelser, så att reparationsarbetena kan utföras snabbare. Det borgar för färre och kortare avbrott i distributionen. Systemet hjälper ÅEA dessutom att få bättre tillförlitlighetsindex enligt SAIDI (System Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), som myndigheterna använder för att följa upp och jämföra tillförlitligheten av elkraftsystem.

I det första skedet består leveransen till ÅEA av Grayfox™-sensorer, som används i den del av elnätet som är nedgrävd i marken, samt av det molnbaserade kontrollsystemet Gridguardian™, som följer upp elnätet i realtid och slår larm om det upptäcker fel i nätet. Gridguardian används med en webbklient och en mobil applikation. Grayfox-sensorerna installeras vid nätstationerna, och de övervakar både nedgrävda kabelledningar och luftledningar.

ÅEA undersöker dessutom möjligheterna att använda Grayhawk™-sensorer, som är avsedda för ledningar ovan jord. Grayhawk-sensorerna kan användas för att övervaka nätverksdelar som ligger längre ut i skärgården och har transformatorer som är monterade på elstolpar.

”Vi jobbar i mycket krävande förhållanden och därför har vi gjort stora satsningar på att bygga ett allt starkare och pålitligare elnät och förbättra kundservicen ytterligare. Det är ett logiskt steg för oss att ingå partnersamarbete med Safegrid och börja använda IGS, säger Jan Lindgrén, elnätschef på Ålands Elandelslag.

”ÅEA verkar i en väldigt tuff miljö och vi är stolta över att få vara med i ÅEA:s arbete föra att säkerställa högklassig eldistribution i skärgården”, säger Jussi Hakunti, VD för Safegrid Oy. ”Partnersamarbetet med ÅEA och erfarenheten av de svåra förhållandena på Åland hjälper oss dessutom att finslipa IGS.”

Ytterligare information:

Jussi Hakunti, VD, Safegrid Oy
Tel +358405825229
email: jussi@safegrid.io

Om Safegrid

Safegrid har utvecklat elnätslösningen Intelligent Grid System™ som hjälper elbolag och eldistributörer att lokalisera, förutse och förhindra fel i elnätet samt att förbättra nätet funktion med trådlösa sensorer och molnbaserad uppföljning och analys av nätverket. Safegrid samarbetar med Grid.vc och Business Finland. Safegrids huvudkontor finns i Esbo, Finland. Mer information: www.safegrid.io.

The Åland Energy Cooperative selects Safegrid

ÅEA (a utility serving the Åland Archipelago) has selected Safegrid’s Intelligent Grid System™ to improve their grid and service quality.

With 3,300 km of grid, ÅEA serves customers throughout the Åland Archipelago in Southwestern Finland. Operating in often very windy and challenging maritime conditions, ÅEA strives continuously to develop a transmission grid that is more reliable and less prone to disruptions.

Safegrid’s Intelligent Grid System (IGS) helps ÅEA achieve 100% visibility into their grid. IGS also provides real-time alerts with exact location information to enable faster repairs to minimize service interruptions and downtime. The system helps ÅEA achieve better SAIDI (System Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) scores that are used by authorities to monitor and compare electrical utilities’ performance reliability.

The system delivered to ÅEA initially consists of Grayfox™ sensors for the underground portion of ÅEA’s network and the cloud-based Gridguardian™ monitoring backend for instant visibility and alerts from a web client and a mobile application. The Grayfox sensors will be installed at secondary substations and can monitor both cable and overhead line networks.

ÅEA is also exploring the possibility of deploying Safegrid’s Grayhawk™ overhead line sensors for monitoring network segments located further in the archipelago, which feature pole-mounted transformers.

“We operate in very challenging conditions and have systematically invested in building a more resilient and reliable network to serve our customers better. Partnering with Safegrid was a logical step for us as IGS helps us further strengthen our network and improve our service,” says Mr. Jan Lindgrén, Network Manager of Åland Energy Cooperative.

“ÅEA operates in a notoriously harsh environment, and we are proud to be their partner in ensuring first-rate electric service to the archipelago,” says Mr. Jussi Hakunti, CEO of Safegrid Oy. “Working with ÅEA and the experience from these hard conditions help refine IGS even further.”

For more information:

Jussi Hakunti, CEO, Safegrid Oy
tel: +358405825229
email: jussi@safegrid.io

About Safegrid

Safegrid is the creator of the Intelligent Grid System™ that helps utilities and grip operators locate, predict, and prevent grid faults and improve grid performance with instant-on wireless sensors and cloud-based monitoring and analytics. Safegrid is backed by Grid.vc and Business Finland. Safegrid is based in Espoo, Finland. For more information, please visit www.safegrid.io.

Share this post